Hofschaap.nl begraast:

- bedrijventerreinen
- schouwpaden langs waterwegen
- openbaar groen voor gemeenten
- hellingen langs waterwegen - taluds
- grond rond retentievijvers
- landgoederen
- weilanden
- Wadi's

Op zoek naar een leerwerplek?
Neem dan gerust contact met ons op!

Schaapskudde brengt nieuwe natuur

Hofschaap begraast voor: