Publieke en commerciële begrazingsdiensten

Begrazingsbedrijf "Hofschaap" begraast met meerdere kleine en grotere schaapskuddes verschillende gronden voor gemeenten, waterschappen en commerciële grondeigenaren.

Voor gemeenten in Twente begraast Hofschaap onder andere verschillende kleine en grote percelen openbaar groen (stadsbegrazing), braakliggende gronden op bedrijventerreinen en gronden rond retentievijvers.

Hofschaap begraast waterganen langs waterlopen als de Regge en taluds langs kanalen voor waterschappen en Rijkswaterstaat.

Hofschaap is ervaren in en gecertificeerd voor het begrazen van (Natura 2000) natuurgebieden en heidegebieden.

New product