Over begrazingsbedrijf Hofschaap

Hofschaap is een professioneel begrazingsbedrijf sinds 2010

De officiële bedrijfsnaam is "Hofschoapkes" en dit is de Twentse naam voor Hofschaapjes.

Afhankelijk van het jaargetijde telt onze schaapskudde ongeveer 500 schapen en een tiental geiten.
De Hofschapen begrazen gelijktijdig meerdere locaties op onder andere zonneparken, binnen gemeenten en rond waterlopen. 


Erkend leerbedrijf
Hofschaap is een erkend Leerbedrijf en biedt jaarlijks enkele jongeren de gelegenheid om kennis te maken met het vak van schaapherder en de verzorging van schapen. 

Samenwerking binnen de schapenhouderij
Verder wordt intensief samengewerkt met andere schaapskuddes in de omgeving, zoals met schaapherder Jos Duurland op "De borkeld".

Hofschaap is een maatschappelijk verantwoord bedrijf
Begrzaingsbedrijf Hofschaap is in vele opzichten sterk verankerd in de Twentse gemeenschap, het lokale bedrijfsleven en  de agrarische sector.
Naast de twee vaste schaapherders telt Hofschaap ook een aantal vrijwilligers.

De voordelen van het begrazen met schapen

Begrazing met schapen of geiten versus het maaien met machines

  • Schapen lopen niet op brandstof, zoals machines dit wel doen.
  • Schapen stoten geen onnatuurlijk chemische dampen uit, zoals machines dit wel doen.
  • Schapen worden op een natuurlijk manier verwekt en geboren en niet gemaakt in een fabriek, zoals wel het geval is met machines.
  • Schapen hoeven niet met een bepaalde regelmaat gerepareerd te worden, zoals machines wel periodiek onderhoud behoeven.
  • Schapen voorzien van nature in vlees voor consumptie en wol voor kleding, waartegenover machines voor afval zorgen
  • Schapen kunnen steile hellingen en drassige gronden begrazen. Machines kunnen dit niet
  • Schapen lopen de grond los en zorgen voor de verspreiding van zaden. Machines rijden de grond vast en beschadigen de grond

Wat betekent de term econologisch?

Econologisch begrazen

In het onderschrift van het logo van Hofschaap staat de term Econologisch begrazen. 
Econologisch
is een samenvoeging van ecologisch en economisch.
Het begrazen van graslanden en heidegronden door schapen is een ecologische vorm van natuuronderhoud. Deze manier van natuurbeheer is economisch voordelig omdat begrazen ongeveer de helft goedkoper is dan maaien.